A.TESTONI FW1516 – BRIEFCASE VITELLO A NIDO D’APE EFFETTO METAL